» PREZENTARE GENERALA SI STRATEGII

 
 
 

PREZENTARE GENERALA SI STRATEGII

Informatia generala.
Privatizarea pământului şi patrimoniului gospodăriilor colective care a avut loc în perioada 1990-2000 a condus la apariţia antreprenorilor rurali în Romania. După finalizarea privatizării terenurilor şi patrimoniului gospodăriilor colective, noii fermieri privaţi şi antreprenorii rurali au devenit proprietari unici ai afacerilor lor, urmând să ia şi deciziile privind aceste afaceri de sinestătător. Lipsa informaţiei despre resursele necesare pentru producerea agricolă şi despre pieţele de desfacere, insuficienţa cunoştinţelor juridice şi a experienţei în desfăşurarea activităţilor comerciale de import/export, incapacitatea de a efectua analize economice adecvate şi de a administra propriile afaceri în modul cuvenit au constituit principalele probleme cu care s-au confruntat producătorii agricoli privaţi.

La începutul anului 2009, mişcarea iniţiată de un numar restrans de fermieri privaţi a generat crearea primei Cooperative Agricole din Braila, organizaţie, destinate să protejeze interesele fermierilor

Braicoop are statut de cooperativa agricola. În prezent Braicoop reprezintă interesele a 33 de ferme ale producătorilor agricoli din Braila, iar suprafaţa prelucrată de ei constituind circa 20 000 ha de pământ. Misiunea Braicoop este creşterea bunăstării producătorilor agricoli din Braila prin exprimarea şi promovarea intereselor acestora, manifestându-se ca organizaţie lider, recunoscută în societate.

Obiectivele de bază ale Cooperativei Agricole Braila sunt:
~    Abordarea în instituţiile de stat a problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli şi elaborarea în comun a soluţiilor favorabile activităţii fermierilor.
~    Formarea unui sistem uni de marketing;
~    Consolidarea eforturilor la negocierea preţurilor; - atragerea investiţiilor şi implementarea tehnologiilor noi în agricultură;
~    Asigurarea susţinerii informaţionale şi consultative a antreprenorilor rurali;
~    Promovarea imaginii agrobusinessului privat.
 
Activitati curente ale Cooperativei BRAICOOP:
~    planificarea afacerilor membrilor cooperativei,
~    evidenţa contabilă,
~    studierea pieţelor de desfacere,
~    identificarea partenerilor de afaceri potenţiali;
~    promovarea exportului producţiei agricole,
~    contractarea resurselor şi producţiei agricole,
~    obţinerea creditelor.
~    soluţionarea litigiilor, inclusiv prin procedurile de arbitraj şi mediere,
~    crearea şi dezvoltarea cooperativelor de întreprinzători,
~    implementarea tehnologiilor avansate în producerea agricolă,
~    promovarea imaginii pozitive a antreprenorilor rurali,
~    publicitatea afacerilor.
 
Cooperativa BRAICOOP conlucrează activ cu partenerii săi în domeniile:
~    comercializarea producţiei agro-chimice,
~    asigurări în agricultură,
~    achiziţionarea şi vânzarea producţiei agricole.
 

 
2022/body>